BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI

 

 

FİNAL’ DE BEDEN EĞİTİMİ DERSİ

                             
Final Okullarında beden eğitimi  öğretmenleri,  Beden Eğitimi dersinde Atatürk’ ün ‘Sağlam  kafa sağlam vücutta bulunur’ sözünü ilke olarak benimsemiştir.Bireyi topluma hazırlamayı,başarılı deneyimlerle öğrencilerimizde ‘yapabilirim’ duygusunu geliştirmeyi ,etkili ve çekici hale getirmeyi amaçlar.Böylece derse katılım üst seviyelerde olabilmektedir.
  İlk ve ortaokulda  beden eğitimi ağırlıklı olarak yürütülen calışmalarımız,kort tenisi,Koordinasyon ve Beceri dersleri,Yoga, Çim futbolu, voleybol,basketbol v.s  Liseye gelindiğinde yerini Beden Eğitimi ve Spor ağırlıklı olarak işlenmektedir.İstasyon çalışmaları, Oryantiring,basketbol,voleybol,atletizmin bazı alt dalları gülle atma ,disk atma v.s branşlarımızdır. beden eğitimi derslerinde günlük yaşama dönük beceriler geliştirmeyi de ön planda tutmaktadır. Öğrencilerimiz,  böylece fiziksel  özelikler ve kişilik  özelliklerinin kazandırılmasına ağırlık verilmekte olup Milli duyguları geliştirmeyi de amaçlamaktadır.
 
   Derslerimizi üç ana evre altında işlemekte olup hazırlık,esas evre, bitiriş evresi olarak uygulanmaktadır.hazırlık evresinde öğrencilerimizin ön bilgileri yoklandıktan sonra ısınma hareketlerine geçilebilinmektedir.Esas evrede ise uygulamaya konulan hareketler  gösterip yaptırma yöntemi ile ele alınmaktadır.Esas evre de gösterip yaptırma,programlı öğretim ,tam öğrenme soru-cevap,gözlem , teknikleri bireyselleştirilmiş öğretim ,grupla öğretim,grup oyunları,yöntem ve tekniklerini sıklıkla uygulamaktayız.Böylece temel motorik  becerilerin ve özelliklerin oluşturulması ve iyileştirilmesi sağlıklı şekilde yürütülmüş olmaktadır.
   Derslerimiz de Öğrenci merkezli , etkinlik merkezli,uygulamalara  ağırlık verilirken  ,etkin katılım,bireysel hız,dönüt-düzeltme,başarı ilkelerini sağlıklı bir şekilde uygulayabilmemiz  başarıyı da  getirmektedir.Beklenen hedeflere ulaşamayan öğrencilerimiz ek uygulamalar verilerek ,bireyselleştirilmiş ,birebir  uygulamalarla hedefe ulaşma düzeyleri sağlanmaya çalışılmaktadır.

    Belirlenen tüm bu hedeflerimizin nihai amacı ise , Beden eğitimi dersinde, öğrencilerimizde okul sonrası hayatında düzenli spor yapma alışkanlığını ve anlayışını kazandırmaktır.