ROBOTİC / KODLAMA / FİNAL MAKER

            Kodlama, bilgisayar yazılımının ilk adımı olarak ifade edilebilir. Kodlama, bilgisayarda yazılım, uygulama ve web sitesi oluşturmak için elektronik bir dil kullanmak anlamına geliyor.

            Kodlama ve algoritma ile çocuklar 21. yüzyıl becerilerinden; problemlere farklı yönleriyle bakıp çözümler üretebilmeyi, sistemli ve yaratıcı düşünebilmeyi ve en kısa çözüm önerileri sunabilmeyi kazanırlar. Çünkü; öğrenciler algoritma mantığını kavradıklarında her şeyin belirli bir düzen içerisinde gerçekleştiğini, belirli bir sıra ile olmadığı zaman yapılması gereken işlemlerin gerçekleşmediğini kavrarlar.

            Çocukluk döneminde öğrenilen bilgilerin daha kalıcı olduğu özellikle eğitimciler tarafından bilinen bir gerçek. Kodlama yazmanın kazandırdığı becerileri düşünürsek, bu becerileri erken yaşta edinmenin de ne denli önemli olduğu ortaya çıkmaktadır.    

 Kodlama Öğrenmek Öğrencilere Ne Kazandırır?

•Bilişim Okur Yazarlığı: Bilgisayarları oyun, internet ve sosyal medya dışında da verimli kullanmasını sağlar.

•Bilgi İşlemsel Düşünme: Düşüncelerini sıraya koymayı öğretir ve uygulatır.

•İşbirliği: Dünya üzerinde farklı ülkelerden farklı kişilerle işbirliği yapmayı öğrenir.

•Yaratıcılık: Deneme ve üretme kabiliyetini artırır.

•Takım Çalışması: Arkadaşlarıyla uyum içinde olmanın önemini öğretir.

•Paylaşma: Bilginin paylaştıkça çoğaldığını fark ettirir.

•Disiplinler Arası Etkileşim: Birden çok dersi, tek potada eritmeyi öğretir.

•Programlama: Teknolojiyi kullanarak tüketen değil, teknoloji üreten nesiller yetiştirir.

Kodlama Öğrenmenin Önemi

•Kodlama, yeniliği harekete geçirir. Çocuklarımızın teknolojik ilerlemelere öncülük edebilmeleri için temel bir yetenektir.

•Kodlama çocuklara yaratıcılık imkanı verir. Gerçekten harika projelere imza atabilirler.

•Kodlama özgüven sağlar. Çocukların geliştirdikleri projeleri aileleri ve arkadaşlarına tanıtmaları onlara büyük bir güç katar.

•Kodlama diğer alanlarda başarıyı getirir. Programlama eğitimi; matematik, okuma-yazma ve fen gibi farklı alanlardaki öğrenme becerilerini destekler.

Kolay ve Eğlenceli Eğitim

•Öğrenciler Scratch gibi görsel kodlama dilleri kullanarak eğlenceli aktivitelerle öğreniyorlar. Böylece öğrencilerin tüm programlama dillerinde kodlama yapabilmeleri için gereksinim duydukları altyapıyı hazırlıyoruz.

•Eğitim yöntemimiz; gerçek hayatta kullanılan yazılımların çocukların ve gençlerin öğrenebileceği şekilde aktarılmasıdır. Öğrenciler bu modelde teorik değil, birebir uygulamalı eğitim alırlar.

Kodlama = Daha İyi Matematik Becerisi + Eğlence

•Soyut matematiksel kavramlar birçok çocuk için zorlayıcı olabilir ve onları konudan tamamen uzaklaştırabilir. Kodlama eğitimi, çocukların bu soyut kavramları görselleştirmelerini sağlar.

•Kodlamadaki düşünme tarzı; mantıksal yaklaşımı, verileri analiz ve organize etmeyi, sorunları küçük ve yönetilebilir parçalara bölerek çözmeyi gerektirir.

 

•Diğer bir deyişle kodlama, matematiksel düşüncenin gerçek hayatta öğretilme yoludur.

 

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM

Teknolojinin hızla geliştiği ve teknolojiden uzak kalanların her zaman bir adım geriden geldiği küreselleşen dünyamızda, öğrencilerimizi geleceğe daha donanımlı bir şekilde hazırlayabilmek için uygun bir Bilişim Teknolojileri (BT) müfredatı vermenin önemi her geçen gün daha da artmaktadır.

Günümüz dünyasında iyi kararlar verebilmek ve kararlara katılabilmek için, bir dünya vatandaşının genel ve teknolojik anlamda usta bir okur-yazar olması gereklidir. Zamanımızda bu beceriler, geleneksel akademik okuma, yazma ve sayısal beceriler kadar gereklidir.

Başarılı bir öğrencinin sahip olması gereken beceriler:

1.  Bilişim Teknolojilerindeki donanım ve yazılımları iyi kullanabilmek,

2.  Bilgi toplama, yorumlama ve bu verileri kullanabilmek,

3.  Uygun Bilgi Teknolojileri kaynaklarını kullanarak çalışma yapabilmek,

Bölüm Hedefleri

Bilişim Teknolojileri bölümünün temel hedefleri;

1.  Bilgi Teknolojileri içeren ortamlarda çalışabilmek için gerekli becerileri sağlamak,

2.  Öğrencilerin gerekli BT araçlarını tanımasını ve günlük hayatlarında kullanmalarını sağlamak,

3.  Öğrencileri üniversitelerin teknoloji gereksinimlerini karşılayacak derecede eğitmek,

4.  Öğrencileri BT konulu yüksek eğitimlere hazır hale getirmek,

5.  Öğrencilerin analitik düşünce ve problem çözme becerilerini geliştirmek,

6.  Hızla gelişen teknoloji sayesinde geliştirilen yeni sistemlerin öğrencilerce anlaşılmasına yardımcı olmaktır.  

Kazandırılması İstenen Hedef Davranışlar;

Öğrencilerimizin Bilişim Teknolojileri alanında; Bilişim Teknolojileri farkındalığına sahip olabilme, eleştirel düşünebilme, karar verebilme, beklenmeyen durumlarda ortama hâkim olabilme, grup içerisinde çalışabilme, çok yönlü düşünebilme ve iletişim becerilerine sahip olabilme konularında olumlu davranış değişiklikleri yapılması hedeflenmektedir.