FEN BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI

 

FEN BİLİMLERİ

Fen Bilimleri dersi,günlük hayat ile ilişkinin en kolay kurulabileceği derslerden biridir.Çünkü günlük hayatta kullandığımız bir çok alet,makine,sistem,bir çok olayın sebebi-sonucu fen bilimleri dersinin kazanımlarına dayanmaktadır.Fen Bilimleri dersinde öğrendiklerimizin,günlük hayattaki yerini  örneklerle açıkladığımızda,hayatımızdaki yerini ve önemini daha iyi kavramış oluruz. Amacımız Fen Bilimleri ile ilgili pozitif tutumlar geliştirmelerine  yardımcı olarak, öğrendiklerini günlük hayatta kullandırmak ve öğrencilerin bundan zevk almasını sağlamaktır. Ezberden çok kavrayarak öğrenme,,karşılaşılan yeni durumlarla ilgili problemleri çözebilme,bilimsel yöntem becerilerini bilmeyi gerektirir. Çocuklar en iyi yaparak ve yaşayarak öğrenirler. Yaparak ve yaşayarak öğrenilen fen dersleri öğrencilerin:

Soru sormalarını,
Hazır cevaplara itibar etmemelerini,
Hazır cevabı kabullenmemelerini

Deneyerek yapılan fen derslerinde de;

Soru sormayı,
Problem belirleyip gözlem yapmayı,
Hipotez kurmayı,
Veriler toplamayı,
Analiz yapmayı,
Sonuç elde etmeyi,
Genellemelere varmayı,
Öğrenirler.