MATEMATİK BÖLÜM BAŞKANLIĞI

 

  “HER ÇOCUK MATEMATİĞİ ÖĞRENEBİLİR” ilkesini benimseyen bölümümüz;

-         evrensel değerlere sahip çıkan ve saygı duyan

-         bilimsel araştırma yapabilen

-         ileri düzey çalışmalar yapmaya odaklı

-         ders içerisinde öğrendiklerini, hayatı içerisinde karşılaştığı sorunları çözerken de uygulayabilen

-         matematiğin hayatın kendisi olduğunu hissedebilen

-         bu disipline ait değerleri, diğer disiplinlerle ilişkilendirebilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamakta ve buna uygun programları güncelleyerek uygulamaktadır.

        Hedeflerimiz; ulusal ve uluslar arası alanda öğrencilere başarılar kazandırıp, sorumluluk taşıyan, güçlü ve özgüvenli bireyler yetiştirmektir.

        Bu hedeflere ulaşmak için öncelikli olarak temel kavramsal ilkeleri, öğrencilerin matematiğe duyduğu kaygı ve korkularını ortadan kaldırarak, küçük yaşlardan itibaren sevdirilmesinin gerekliliğini savunuyoruz. Yaparak yaşayarak öğrenme metodunu benimseyip, öğrencilerin psikomotor ve duyuşsal alanlarını geliştirmeye çalışıyoruz.”matematiği seven ve hayatının her alanında kullanabilen bireyler yetiştirmek” ilkesini göz önünde bulundurarak çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz.