REHBERLİK BÖLÜM BAŞKANLIĞI

Misyon

Sürekli gelişen günümüz dünyasında eğitimin ayrılmaz bir parçası olan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetlerini okulumuz ve ilçemiz eğitim sistemleri içerisinde etkin hale getirip kaliteyi arttırarak; çağdaş,kendini gerçekleştirmiş ve verimli insan profili hedefini yakalamak için bu hizmetlerden öğrencilerimiz , velilerimiz, öğretmenlerimizin ve tüm ilçemiz halkının en üst seviyede faydalanmasını sağlamaktır.
 

Vizyon

Rehberlik ve Psikolojik danışma hizmetlerinde kalite yolculuğuna ara vermeden okulumuzda en üst seviyede öğrenci veli öğretmen memnuniyeti sağlayarak ilçemizde ve ülkemizde Rehberlik ve Psikolojik danışma hizmetleri ve servisleri içerisinde öncü ve lider olmak

 İlkelerimiz

 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki ilkeler esas alınır: 

• Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, eğitim kurumlarının eğitim-öğretim etkinlikleri bütünlüğü içinde yer alır.

• Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri tüm öğrencilere, velilere ve öğretmenlere açık bir hizmettir.

• Her öğrenci eğitim sürecinde kendisine sunulan seçenekler arasında seçme özgürlüğüne sahiptir.

• Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde insana saygı esastır.

• Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin bireysel boyutta gizlilik esastır.

• Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesinde bilimsellik esastır.

• Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde bireysel farklılıklara saygı esastır.

• Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri öğrenci,veli,uzman,öğretmen ve yönetici gibi ilgililerin işbirliği ile yürütülür.

• Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesinde hem bireye hem de topluma karşı sorumluluk söz konusudur.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİNİN AMACI

Türk eğitim sisteminin genel amaçları çerçevesinde eğitimde Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri temelde;öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine eğitim sürecinde yetenek ve özelliklerine göre en üst düzeyde yararlanmalarına ve gizil güçlerini en uygun şekilde kullanmalarına ve geliştirmelerine yöneliktir.