SINIF ÖĞRETMENLERİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI

 

Eğitim Felsefemiz: Eğitim nasıl bir sosyal süreçse okulda öğrencilere sosyal değerleri içeren bir kurum olmalıdır. Bu düşünce ile Özel Uğur İlkokulu öğrenciye kendilerini rahat ifade edebileceği, öz güvenleri yüksek, ahlaki değerlere sahip çıkan, temel bilgi ve becerilere sahip, eleştirel düşünebilen, etkili iletişim kurabilen ve yaratıcı bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Okulumuzdaki eğitim sisteminin temelini oluşturan bilim, sevgi ve hoşgörü ilkelerinin ışığında öğrencilerimize, demokratik ve çağdaş bir eğitim ortamı sağlanması odaklanmıştır.

Eğitim Programı: Final İlkokulunun öğretim anlayışı, öğrencilerin etkin biçimde katılacağı bir eğitim ortamında, yeni öğrenme- öğretme stratejileri kullanılarak, yeni yöntem ve teknikler uygulanarak öğrencilerin kendilerini rahatça ifade edebilecekleri ve sınıf içinde öğretmen-öğrenci ilişkisinin pozitif olduğu bir ortam sunmaktır.  Her öğrencinin birbirinden farklı özelliklere sahip olmasından dolayı bireysel farklılıkları kabul etmekte ve öğrencilerin farklılıklarına göre yöntem ve teknik uygulanmaktadır. Yapılan değerlendirmeler öğrenim ve öğretim süreciyle bağlantılı olup amacı öğrencilerin etkin bir şekilde öğrenmeleri sağlamaktır. Eğitim öğretim sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı planı çerçevesinde ve ek kaynaklarımızla birlikte her sınıfımız eş güdümlü şekilde eğitimi verilmektedir.
Final  İlkokulu’nda İngilizce dersleriyle öğrencilerimize konuştuğu dilin dışında bir dili kullanarak iletişim kurma becerisini kazandırmak ve İngilizceyi sevdirmek amaçlanmaktadır. .

 

Etkinliklerimiz:

 

·       1. Sınıflardan itibaren “Kitap okuma ,okuduğu kitabı tanıtma” etkinliği öğrencilerimizin okuma alışkanlığı zenginleştirilmekte ve öğrencilerimiz yerli ve yabancı çocuk edebiyatını tanımaktadır..
·       Her öğlen 20 dakika kitap okuma saati uygulamamızla, öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlığı kazanmaları desteklenmektedir.
·       Öğrencilerimizi yapmış oldukları projeler ile yaratıcılıklarını geliştirmelerini, eleştirel düşünebilmeleri konusunda destekleyerek kendilerini ifade etmelerini sağlamaktır.
·       Her yıl 1. sınıfın okuma bayramı gösterisi yapılarak, öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmelerini, kendini özgürce ifade edebilmelerini, grup ortamında başkalarına güven duymayı öğrenmelerini ve iletişim gücü artırmalarını sağlamaktır. 
·       Okulumuzda satranç turnuvaları düzenlenerek öğrencilerin görsel uzaysal düşünme becerilerini geliştirmeleri konusunda desteklemektir.
·       Tüm sınıflarda halk oyunları ve dans dersleri ile destekleyerek öğrencilerin fiziksel aktivite dışında kendi kendine yetmeyi öğrenerek kendine güveni duygusunu artırarak ayakları üzerinde durmanın gururunu yaşatmaktır.
            Diğer derslerde olduğu gibi İfade ve beceri derslerinde de uygulamalı eğitime önem verilmektedir.
     Her öğrencimize Hayat Bilgisi, Türkçe , Matematik derslerinde konuşma- yazma ve görsel sunum yapma olanağı sağlanmaktadır.
İşlenen konularla ilgili yapılan eğitici gezilerle yaşayarak öğrenme olanağı verilmektedir.
Müzik Eğitimi derslerinde özel ilgi ve istidatı olan öğrencilere kendilerini  ifade etme olanağı sağlanmaktadır.
Oyun ve Fizik Eğitimi derslerinde öğrencilerin gelişimlerinde önemli yer tutan oyunlara öncelikle yer verilmektedir.