SOSYAL BİLİMLER BÖLÜM BAŞAKNLIĞI

 

SOSYAL BİLİMLER
 
Sosyal Bilimler bölümü öğrencilerimizin kendi haklarına sahip çıkabilen başkalarının haklarına saygı gösteren toplumsal sorunlara karşı  duyarlı  haklarını bilen ve yerinde kullanan demokrasiyi özümsemiş iyi bir yurttaş olmasını hedefler. T.C. devletine bağlı Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemiş bütün bunları hayat felsefesi haline getirmiş bireyler yetiştirir. Geçmişi ile barışık tarihini bilen geçmişten ders alan geçmişten aldığı dersle geleceğine ışık tutan bireyler olarak ülkesinin menfaatlerini her türlü kazançlardan üstün tutan yurttaş yetiştirir. Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirmeyi ahlaki ve kültürel değerlere bağlı olmayı ve değişen dünyaya ayak uydurmayı amaçlar.
Coğrafya doğa ve insan süreçleri ve birbiriyle etkileşimi sonucunda fen ve sosyal bilimler arasında ilişki kurar. Coğrafya bilimi günümüze bakarak yeni fikirler geliştirmesi gerekliliği açısından öğrencilerde günümüz dünyasını anlamaya yönelik bakış açıları geliştirir. Öğrencilerimiz okulda öğrendiği bilgileri günlük yaşamda   kulanma  becerisi kazanır.
 
SOSYAL BİLİMLER  bireye
 
• Vatandaşlık görevi ve sorumluluklarının öğrenilmesini sağlar.
• Öğrencilerin, Türk milletine, bayrağına ve Türk ordusuna karşı sevgi, saygı ve güven duygusunu artırır.
• Atatürk ilke ve inkılâplarının öneminin anlaşılması ve bunların korunması bilincinin yerleşmesini sağlar.
• Türkiye Cumhuriyeti'nin dayandığı temel ilkeleri öğretir.
• Türk tarihinin öğretilmesini amaçlar.
• Hem ülkemizi hem de dünyayı tanımamızı sağlar.
• Demokratik yaşam kurallarını öğretir.
• Beraber yaşama, sorumluluk alma, yardımlaşma ve karar verme duygularını geliştirir.
• İnsanların, birbirlerine karşı olan hak ve sorumluluklarını kavramalarını sağlar.
• Bilimin ve tekniğin gelişmesinin insan hayatı üzerindeki etkilerini öğret
ir.