UYGULAMALI DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

 

 

GÖRSEL  SANATLAR-TEKNOLOJİ TASARIM DERSİ

Görsel sanatlar programı Sınıfından 12.sınıfa kadar üçana öğrenme alanı çerçevesinde yürütülmektedir.

1.Görsel Sanatlarda Biçimlendirme

2.Görsel  Sanat Kültürü

3.Müze bilinci

Öğrencilerimiz algılama,düşünme,görsel ,işitsel ve dokunsal eylemlerinin de katıldığı süreç içinde;dersimizde önce verilen konuyla ilgili beyin fırtınası ile etkinliğe başlar,hayal eder,düşünür,araştırır,kişileştirir,hayallerini  zihninde resmeder ,konu hakkında düşüncelerinisınıfça sözel olarak paylaşır, dramatize eder.Konu ile ilgili taslak ve eskizi çizer devamında temayı 2 yada 3 boyutlu görsel sanat çalışmasına dönüştürür.Süreç  bununla  da  bitmez,ortaya çıkarılan ürünler üzerinde paylaşımlar, eleştiriler ve farklı değerlendirme etkinlikleri yapılır.Çalışığımasayı düzenler  ve çalışmalarını sergiler.

Bu  disiplinli aynı zaman da eve eğlenceli  yaratıcı ve eğitsel süreçte görsel sanatın tutkulu dünyasında küçük ama kocaman yürekleriyle   en büyük adımlarını atarken görsel sanatlara ilişkin temelsanat bilgilerini kazanırlar, ve dünyaya geniş açıdan bakmayı öğrenirler.

KAZANIMLAR

Araştırma

Kendini ifade etme

Sanat aracılığı ile iletişim kurma

Bilgi teknolojilerini kullanma

Karar  verme

Girişimçilik

Sorumluluk alma

Başladığı işi bitirme

Görsel okuma

Kişisel ve bilinç kazanma

Estetik bilinç kazanma

Estetik yaşam kültürü edinme

 

PROJELERİMİZ

Öğrencilerimiz derslerde önemli gün ve  haftalarda okul panolarını donatacaklar.Üç boyutlu resim çalışmaları,heykel,origami,ebru,telkari ve batik çalışmaları  yapılacak,yaptıkları akrilik boya tuval çalışmalarıyla okulumuzu renklendireceklerdir.

Okulumuz yıl boyunca yurt içi ve yurt dışında yapılan resim yarışmalarına öğrencilerimizin katılımı için her türlü desteği sağlamaktadır.

 

Yıl boyunca öğrencilerimizin yaptığı çalışmalar Bahar Şenliği kapsamında düzenlenen sergi aracılığı ile sergilemenin heyecanını yaşayacaklardır.

 

FİNAL MÜZİK DERSİ

öğrencilerimize müziği sevdirmek, öğrencilerimizi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirmek müzik yoluyla öğrenmekten keyif alan bireyler yetiştirmek başlıca amaçlarımızdır. Uğur Kolejindeki  müzik eğitimi hedeflerini şu şekilde sıralayabiliriz:

 

-Müziğin evrensel bir dil olduğunu kavratmak,

- Kültürler arası iletişimde müziğin rolünü ve önemini kavratmak,

- Kendine güvenen , düşündüğünü uygulayan ve dinleten bireyler yetiştirmek,

-Müziği ve müzik dilini merak eden bireyler yetiştirmek,

-Öğrencileri müzikle yaşama hazırlamak,

-Öğrencinin yeni teknolojileri kullanabilmesine ve üretebilmesine olanak sağlayacak akademik bilgiye sahip olmalarını sağlamak,

- Çevreyi, doğayı, yaşamı, duygu ve düşünceleri müzikle anlatabilmeyi sağlamak,

- İlgi ve yetenekleri doğrultusunda öğrencileri yetiştirmek ve geliştirmek,

- Kulak, ses ve çalgı eğitimi ile genel ve özel müzik yeteneğini keşfetmek, ortaya çıkarmak ve işlemek

 

 

Okulumuzda her yıl farklı aralıklarda  mini   müzik dinletileri yapılmakta ve yıllardır herkesin beğenisini kazanmaktadır.

 

Çocuklarımızın  müzik  yeteneklerini  sergilediği bu  gösteriler onların  kendilerine olan  güvenini ve toplum içindeki duruşunu daha da fazla arttırmakta, yeteneklerini  sergileme fırsatı  vermektedir.  Okulumuzda Ses ve Koro çalışmaları ile çocukların ses gelişimlerine katkı  sağlanmaktadır. Ayrıca  Lise müzik grubumuz  okul içinde ve dışında çeşitli müzik etkinliklerine katılarak okulumuzu  her alanda temsil etmektedir.