YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

 

 

Erken yaşlarda yabancı dil eğitiminin çocukların zihinsel ve duyusal üstünlükleri ve
esnekliklerinden dolayı çok daha etkin sonuçlar verdiği kanıtlanmıştır.
  
Çocuğun erken yaşlarda yabancı dil öğrenmesini gerektirecek
bir çok neden vardır.
 
-Yabancı dil eğitimi  çocuğun zihinsel gelişimini düzenlemektedir.
 
-Erken yaşta yabancı dil öğretimi çocukta düşünmeye yönelik kıvraklık ve esnekliği, dinleme yetisini ve hassasiyetini geliştirir. Aynı zamanda anadilinde anlama kabiliyetini geliştirir.
 
-Çocuğa, insanlarla daha kolay iletişim kurma olanağı sağlar. Yabancı dil olgusu,  çocuğun zihnini diğer kültürlere açar ve çocuğa diğer ülkelerdeki insanları
anlama ve değerlendirmede yardımcı olur.
 
OKULUMUZDA
 
- Okul öncesinde öncelikle işitsel ve görsel materyallerle desteklenen İngilizce dersleri yapılmaktadır.
 
- ilkokulda belirlediğimiz kitap ve görsel kaynaklarla konuşma ağırlıklı dersler yapılmaktadır. 3. sınıftan itibaren öğrencinin dil öğrenme yeteneğine ve hızına bağlı olarak birebir ders ve yönlendirme yapılmaktadır.
 
-Ortaokulda aynı şekilde okulumuzun  belirlemiş olduğu kitaplar ve MEB ın belirlediği konular  birlikte yapılmaktadır. Birebir dersler bu sınıflarda daha yoğun yapılmaktadır.