HALKLA İLİŞKİLER

Okulumuzda oluşturulan Basın ve Halkla İlişkiler birimi ile üretilen akademik, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikleri yaşama yaymak ve klasik bir okul görünümünden uzaklaşarak, çağdaş bir eğitim kurumunda olması gereken iletişimi üst boyutlara çıkarmak için çaba sarf ediyoruz.
 
Okulumuzda organize edilen kültür, sanat, spor vb içerikli seminer, sergi, toplantı, tören, fuar, konser vb. etkinliklerin gerçekleşmesinde diğer birimlerle koordineli olarak çalışan Basın ve Halkla İlişkiler Birimi, bu organizasyonların gerçekleşmesi sürecinde gerekli halkla ilişkiler duyuru ve tanıtım faaliyetlerini yerine getirmektedir
 
Final Okulları olarak , iç ve dış hedef kitleleri ile kurum ilişkilerini pozitif yönde geliştirecek faaliyetlerde bulunan, veli-okul diyalogu ve işbirliğinin en sağlıklı ve verimli biçimde yürütülmesi için çaba gösteren Basın Halkla İlişkiler birimimiz, e-posta, telefon, faks, bireysel görüşme, vb. iletişim kanallarıyla bilgi almak veya öneri/istek/ şikâyet bildirmek üzere yapılan başvuruları yazılı ya da sözlü olarak en kısa zamanda cevaplandırmakta veya talepleri ilgili kişi/bölüm/ kısımlara yönlendirmektedir. Birimimiz, okul yönetimi, öğretmen, öğrenci ve veli arasında kurulan sağlıklı iletişimin, kurum kimliğini yansıtan en önemli öğelerden biri olarak görmekte ve çalışmalarını bu hedef doğrultusunda yürütmektedir. Velilerimiz her türlü soru, sorun ve önerilerini bilgi@silifkefinal.k12.tr adresine e-posta göndererek veya 7132098 -99 telefonlardan birimimizle iletişime geçebilmektedirler.