İstiyoruz ki okulumuzda öğrenme temel ihtiyaç kabul edilsin.

İstiyoruz ki okulumuzda her veli, öğrencisine öğrenme için her türlü fırsatın verildiğini bilsin.

İstiyoruz ki okulumuzda hem öğretenler hem de öğrenenler, birbirlerinin öğrenmesine ve gelişimine yardımcı olmanın önemine inansın.

İstiyoruz ki okulumuzda herkes her gün daha iyiye ulaşmak için çalışsın.

İstiyoruz ki her öğrencimiz kendisi ve çevresi ile barışık, hoşgörülü ve demokrat, başkalarıın düşünce ve inançlarına saygılı, laik hukukun üstünlüğne inanan, barışçı, çevreci, gerçekçi, girişimci, bilmediklerini öğrenmenini yol ve yöntemini bilen, başkalarının haklarına da kendi hakları kadar değer veren, empati kurabilen, Cumhuriyetimizin temel niteliklerini savunabilen, Atatürk İlkeleri’ne bağlı, bağımsız ve özgür düşünen, toplumda görev almaya hazır, katılımcı bireyler olarak yetişsin.