Eğitim Programımız..

Anaokulumuzda temel amacımız çocuklarımızın zihinsel, duygusal, sosyal,fiziksel gelişimi destekleyen programlar yardımıyla ön yeterlilik kazandırılarak ilköğretime hazırlamaktır.

Anaokulumuzda Milli Eğitim Bakanlığı Müfredat programı ile birlikte Değerler Eğitimi programı uygulanmaktadır. Bu programda ele aldığımız konular; arkadaşlık, yardımlaşma ve paylaşma, sorumluluk ,özgüven,duygularımız, sevgi,saygı ve barıştır.  Her bir karakterle ilgili tanımın kavranmasına yönelik etkinlikler, çalışmalar ve yaşantı haline gelmesini sağlayacak oyunlar sınıflarda öğretmenler tarafından uygulanmaktadır. Bu çalışmalara öğrencilerin etkin bir şekilde katılması önemlidir.

Bu program çocukların kendini ifade etmesine, bağımsızlığını kazanmasına ve aktif öğrenme ortamı sağlayarak bilgi , yaşantı ve beceri edinmesine olanak tanıyacak şekilde düzenlenmiştir.

Eğitim ortamımız çocukların merak duygusunu uyandıracak, yaratıcılığını geliştirecek, çevresini tanımasına olanak verecek materyaller ile donatılmıştır. Öğretmenlerimiz çocuklarımıza sevgi ve ilgiyle yaklaşarak onların en iyi yapabileceği tanıdığı konulara öncelik vermekte, başarı duygularını ve öğrenme isteklerini desteklemekte ve arttırmaktadır. Bunun yanında okulumuz rehberlik bölümü de çalışmalarını yürütmektedir. 

Bilgi yüklemek yerine çocukların öğrenme isteğini, merak duygusunu uyandırmak, yaratıcılığını geliştirmek ve öğrendiklerini uygulayabilir, kullanılabilir hale getirmek amacıyla doğa ve fen bilimleri etkinlikleri düzenlenmekte bu çalışmalar gözlemler,deneyler ve inceleme gezileri yoluyla yapılmaktadır. 
İlköğretime hazırlık çalışmalarımızda çizgi çalışmaları, toplama-çıkarma işlemleri,kitap çalışmaları uygulanmaktadır.

 


Özel Uğur  anaokulu'nda ya bancı dil olarak verilen İngilizce eğitimi anasınıfında ‘DİL EDİNİM PROGRAMI' adı altında oyun, şarkı, kukla, drama, rol alma-canlandırma, story telling (hikaye anlatımı) vb yollarla dil öğretmenleri tarafından uygulanmaktadır.

Sanatı, yaşamın vazgeçilmez parçası olarak kabul eden okulumuzun anasınıflarında; resim,müzik dersleri,ilköğretim branş öğretmenleri tarafından iş atölyelerinde yapılmaktadır. 


Velilerimizin eğitim ilkelerine katılımını en üst düzeyde sağlamak amacıyla veli katılım günleri düzenlenmekte ve velilerimiz sınıfımızdaki bir etkinliğe aktif olarak katılarak okul aile işbirliği sağlanmaktadır. 

 

Branş Etkinliklerimiz..

Türkçe: Çocuklarımızın kelime dağarcığı gelişmiş güzel bir Türkçe ile kendilerini doğru ifade edebilmeleri bizim için çok önemli. Çocukların yaş gruplarına uygun yansıtma sistemi kullanarak, onların sorgulama yoluyla dilimizi düzgün kulllanmalarının temelini atıyoruz. Bu etkinlik sırasında kavramları, hikayeleri ve dramaları bol bol kullanıyoruz

İngilizce: 6 yaş grubuna haftada 4 gün diğer 5 yaş gruplarına haftada 3 gün , 4 yaş da ise 2 saat , İngilizce eğitimi veriyoruz. Bu etkinlik sırasında daha çok kelimeler, kavramlar ve kalıplar üzerinde duruyor ve soru ve cevap şeklin de  basit hikayeler yöntemiyle işlenmekte.

Müzik: Günlük eğitim programımızın içinde dans ve müzik zaten önemli bir yer tutuyor. Buna ilaveten, haftada iki gün çocuklarımız müzik öğretmenlerinin gözetiminde koro ve ritm çalışmaları yaparak müzik gelişimlerini kalıcı bir temel atılıyor.

Drama: Çocuğun kendini ve başkalarını tanıma, kendini ifade etme ve kendini başkalarının yerine koyma becerilerini geliştirmek amacıyla yoğun bir şekilde dramatizasyon çalışmaları yapıyoruz. Oyunlarla geliştirilen yaratıcı drama çalışmaları eğitim sistemimizin önemli bir parçasıdır.

Satranç: 6 yaş grubu, ileri yaşlarda çok yararlı bir hobi olabilecek olan satranç oyunu ile burada tanışıyorlar. Haftada bir gün uzman bir eğitmen tarafından eğitim alıyorlar

GÖRSEL SANATLAR : Çocukların yaratıcı özelliklerini ortaya çıkarmak ve onların sanata ilgi duyup değer vermelerini sağlamak amacıyla resim ve seramik benzeri etkinlikler yapıyoruz.

 

|GÜNLÜK YAŞAM|

Okul Saatleri

Tam gün : 08:30 - 15.50
Tam gün programda okul servisleri 15:50'de hareket etmektedirler.

Sağlık

Ailelerin onayı olmadan okulda hiç bir ilaç verilmez. Bizlere bildirilen bulaşıcı hastalıklardan ,okulda olabilecek kaza ve ani rahatsızlıklardan sizleri hemen haberdar ederiz. İlaç verilebilmesi için kullanım zamanını ve dozunu bildiren ilaç dilekçelerinin (sene başında sizlere yıl içinde kullanmanız için bir kaç adet dilekçe formu verilir.) kullanılması gerekmektedir.

Eğer çocuğunuz alerjik bünyeli ise nelere alerjisi olduğu okul idaresine bildirilmelidir.

Herhangi bir müdahale gerektiren durumda, çocuklar ancak ailesinin haberi ve onayı ile gerekli sağlık kuruluşuna götürülür.

 

Yemek

Tam gün programın da çocuklar için  sabah kahvaltısı öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı,servisi verilmektedir.

Tüm yemekler dengeli beslenme ilkelerine göre sağlıklı koşullarda okul mutfağında hazırlanmaktadır.

Giyim

Çocuklarımızın günlük okul yaşantılarını kolaylaştırmak üzere, rahat hareket etmelerine ve kendi başlarına giyinebilmelerine olanak sağlayacak, okul etkinlikleri sırasında kirlenmelerinin sorun olmayacağı giysiler tercih edilmelidir.

İhtiyaç duyulması halinde kullanılabilmesi için her çocuğun okulda yedek giysileri bulundurulmalıdır.

Ulaşım

Çocukların ulaşımı güvenli servis araçları ile sağlanırken, servis görevlileri de onlara yardımcı olur. Çocuklar topluca yolculuk etmenin kurallarını öğrenirken, yeni arkadaşlıkların keyfini çıkarırlar.

 

Öğrencilerimizin güvenliği açısından servis aracının içinde bulundukları sürece emniyet kemerlerinin takılması zorunludur.

 

 

 İlkokul hazırlık ve okuma yazma çalışmaları

Çocukların ilköğretime geçişlerini kolaylaştırmak, okul olgunluğu kazandırmak amacı taşıyan hazırlık ve okuma yazma çalışmaları da her iki dilde yapılmaktadır. Görsel algı, işitsel algı, dikkat ve bellek çalışmaları, temel kavramları kazandırma, ince motor yetkinlikleri gibi bilişsel alanlar yanısıra, problem çözme, karar verme, sorumluluk alma vb. sosyal ve duygusal alanlara yönelik etkinliklerle de desteklenmektedir.

Günlük Okul Yaşantımız

Öğrencilerin öğrenme sürecine etkin olarak katılmalarını sağlamak amacıyla belirli bir günlük rutin uygulanmaktadır. Bu rutin çocuklarımızın eğitsel ve fiziksel ihtiyaçlarına göre planlanmıştır.

Oyun eğitim programının temelini oluşturur. Serbest oyunlarla kendini ifade etmeyi, keşfetmeyi, hayal güçlerini geliştirmeyi, becerilerini uygulamayı öğrenirler.

Çocukların ihtiyaçları ve çalışmaları gözlenip, merakları teşvik edilerek başarıları ödüllendirilir. Becerileri ve özgüvenleri desteklenir. Böylece deneyerek öğrenir ve kendi kendilerine karar vermekten zevk alırlar.

Geziler

Eğitim programımızı destekleyici, eğlenceli gezilerimiz 4-6 yaş grupları ile yapılır.

Okul gezileri, eğitim ve öğretim programımızın temelini oluşturan araştırma sorgulama konularının en önemli öğrenme yaşantılarını oluştururlar.

Sene başında, araştırma ve sorgulama konularına göre belirlenen bu geziler ile ilgili ailelerden onay alınır.

Gezi öncesi çocuklarda merak uyandıracak ön bilgiler verilip, araştırma yapılır ve etkinlikler düzenlenir. Gezilerde edinilen deneyimler gezi sonrasında projelendirilir. Böylece çocuklar sosyalleşerek en doğal öğrenme sürecini yaşarlar.